Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie v Bánovej

Vážení občania,

chceme Vás poprosiť o vyplnenie dotazníka, v ktorom môžete uviesť ulice, ktoré nemajú vodovodnú a/alebo kanalizačnú prípojku, aby sa mohlo koncepčne plánovať a projektovať dobudovanie siete v Bánovej.

V prípade, že ide o bočnú uličku a pod, prosím, doplňte to do poznámky.

Ďakujeme

or press Enter
Prinášané Odoo