Nová RKC farnosť Žilina - Bánová a spustenie farskej webovej stránky

Vážení spoluobčania,

​Mestská časť Žilina - Bánová sa rozhodnutím diecézneho biskupa Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD stala dňom 1.7.2023 samostatnou farnosťou na čele s vdp farárom ICLic. Mgr. Ing. Dominikom Galisom.

​Privítajme nášho nového kňaza srdečne a s otvorenou mysľou, neváhajme ponúknuť pomocnú ruku. Je náš. Je to naša farnosť. Aj Tvoja! 

Farskú webovú stránku nájdete na adrese

 farnost.zilina-banova.sk

Aktuálne oznamy farnosti nájdete na adrese

 farnost.zilina-banova.sk/oznamy/aktualny

Kontakty na farský úrad nájdete tu

 Kontaktujte farský úradPrihlásiť sa to leave a comment