Prerušenie dodávky EE v Bánovej

v termíne od: 12.6.2024 06:30:00 do: 12.06.2024 16:30:00

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 


v termíne od 12.06.2024 06:30 do 12.06.2024 16:30


bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.

EIC kód odberného miesta Cast obce Ulica Císlo domu popisné
24ZSS45983170008 Bánová Bánová
24ZSS4616695000R Bánová Bánová 0
24ZSS45948940009 Bánová Bánová 1336
24ZSS73197930003 Bánová Družstevná 649
24ZSS45251940002 Bánová K cintorínu
24ZSS4598324000H Bánová K cintorínu
24ZSS7327919000E Bánová K cintorínu
24ZSS4511517000B Bánová K cintorínu 0
24ZSS7218623000X Bánová K cintorínu 0
24ZSS7318441000Z Bánová K cintorínu 0
24ZSS73284450006 Bánová K cintorínu 0
24ZSS7328448000S Bánová K cintorínu 0
24ZSS7333951000G Bánová K cintorínu 0
24ZSS7335791000R Bánová K cintorínu 0
24ZSS9700819000X Bánová K cintorínu 0
24ZSS9793577000Y Bánová K cintorínu 0
24ZSS9796824000Y Bánová K cintorínu 36
24ZSS97945560006 Bánová K cintorínu 51
24ZSS9799979000M Bánová K cintorínu 51
24ZSS72186210006 Bánová K cintorínu 633
24ZSS97975170001 Bánová K cintorínu 698
24ZSS73261540005 Bánová K cintorínu 852príloha na stiahnutie


Prihlásiť sa to leave a comment