Jesenný zber biologicky rozložiteľného odpadu

v Bánovej od 10. do 13.11.2023

Žilinská samospráva oznamuje, že v dňoch od 27. 10. do 27.11. 2023 bude v Žiline prebiehať zber biologicky rozložiteľného odpadu. Občania môžu do pristavených veľkokapacitných kontajnerov odovzdať svoj odpad zo záhrad: lístie, konáre, vyhrabanú trávu, zvyšky rastlín a podobne.

v Bánovej od 10. do 13.11.2023:

  • Jabloňová ulica (pri trafostanici)
  • Ulica Mikuláša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou Osvety)
  • križovatka ulíc Malinová a Záhradnícka
Do zberu patrí: lístie, konáre, vyhrabanú trávu, zvyšky rastlín a pod
Do zberu NEPATRÍ veľkoobjemový komunálny odpad!


Prihlásiť sa to leave a comment