Go4IT, s.r.o.

Informácia o Go4IT, s.r.o. inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Emailový marketing
Navrhuj, posielaj a sleduj emaily
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Živý chat
Chatujte s návštevníkmi svojich webstránok
Prieskumy
Send your surveys or share them live.